Sări la conținut Sări la navigarea principală Sări la subsol

Turism

Informații turistice

Date geografice

POZIŢIA GEOGRAFICĂ ŞI CADRUL NATURAL AL ORAŞULUI FĂGET


Oraşul Făget este situat în sud-vestul ţării ,pe malurile râului Bega,la întretăierea paralelei de 450 51′ 30” latitudine nordică cu meridianul de 220 10′ 30” longitudine estică.Aflat în estul judeţului Timiş,oraşul se învecinează spre nord cu judeţul Arad,în partea estică cu comunele:Margina,Curtea,Tomeşti,la sud se învecinează cu comuna Fârdea,iar la vest cu comunele Dumbrava,Mănăştiur şi Ohaba Lungă.Faţă de municipiul Lugoj,situat la vest,avem o distanţă de 33 km,legătura efectuându-se pe Drumul Naţional 68 A.Acelaşi drum spre est pune oraşul în legătură cu municipiul Deva,aflat la o distanţă de 68 km.Linia ferată Lugoj-Făget-Ilia,dată în folosinţă la 17 septembrie 1898 1,pune în legătură Valea Timişului cu Valea Mureşului.Din punct de vedere fizico-geografic vatra localităţii este situată în Depresiunea Făgetului,formată în lungul unei dislocaţii tectonice care se continuă în Câmpia Banatului şi este pusă în evidenţă de ariile de subsidenţă,la o altitudine cuprinsă între 150,7 şi 160 m.Extravilanul este extins spre nord ,pe sectorul sudic al Dealurilor Lipovei,la altitudine de 202 m în Dealul Cârciobina şi Dealul Măgura şi 278-312 m în interfluviul Dealurilor Lipovei.Spre sud şi sud-est altitudinile au valori de 168 m,extravilanul extinzându-se pe terasele inferioare ale Begheiului,prin intermediul cărora se racordează la Dealurile Lugojului,periferice Munţilor Poiana Ruscăi.