Sări la conținut Sări la navigarea principală Sări la subsol

Rubrici suplimentare

SPCLEP

Compartiment Evidenta Persoanelor

Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau fizionomiei

Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei

Programul de lucru

Regulament de organizare şi funcţionare a SPCLEP Făget

Tel. contact: 0256/320330

TERMEN DE ELIBERARE CARTE DE IDENTITATE

– Termenul reglementat prin dispoziţiile legale în vigoare este de maxim 30 de zile cu posibilitatea de prelungire cu cel mult 15 zile de către şeful S.P.C.L.E.P.

– Termenul efectiv de eliberare este de 10 zile lucrătoare.

– Termenul efectiv de eliberare pentru situaţii deosebite (motive medicale, deplasări urgente în alte localităţi sau stat, susţinerea unor concursuri sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare) este de 6 zile lucrătoare.

Fisiere

Compartiment Stare Civila

Contact şi depunere documente e-mail: starecivilafaget@yahoo.com
Tel. contact: 0256/325007
Fisiere

Formulare SPCLEP Făget

SVSU CAMC RDPL

SVSU

Serviciul voluntar pentru situații de urgență

CAMC

Centrul de asistență medicală comunitară

RDPL

Registrul datoriei publice locale

Transparență decizională

Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003

Raport periodic Legea nr. 52/2003

Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001

RUTI

Dezbateri publice