Sări la conținut Sări la navigarea principală Sări la subsol

Organizare

1.Comisia economică, buget finanţe, ecologie şi protecţia mediului, administrarea patrimoniului:

1.Mureșan Ioan

2.Gașpar Dan

3.Leucă Marioara-Georgeta

4.Sita Vasile

5.Boambă Bogdan-Claudiu

2.Comisia juridică, pentru administraţie publică locală, amenajarea teritoriului şi urbanism, relaţiile cu publicul, drepturile omului:

1.Puşcaş Mihai

2.Dumitresci Silviu-Lucian

3.Doica-Voinescu Camelia-Mariana

4.Birău Victor

5.Avramescu Claudiu-Ionel

3.Comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, muncă şi protecţie socială, culte şi probleme ale minorităţilor:

1.Tomoni Dumitru-Trăian

2.Antoni Ionel-Nicuşor

3.Bașiu Dan-Paul

4.Manole Samir-Ioan

5.Iova Ioan