Sări la conținut Sări la navigarea principală Sări la subsol

Compartiment Evidența Persoanelor

Formulare utile pentru evidența persoanelor:

  1. Eliberare CI provizorii cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate care locuiesc temporar in Romania
  2. Eliberare CI la dobandirea cetateniei romane
  3. Eliberarea primului act de identitate dupa implinirea varstei de 18 ani
  4. Eliberare act de identitate la pierderea furtul distrugerea sau deteriorarea actului de identitate detinut anterior
  5. Eliberarea act de identitate la schimbarea domiciliului schimbarea denumirii strazii sau a renumerotarii imobilelor
  6. Eliberarea act de identitate la schimbarea domiciliului din strainatate in Romania

Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau fizionomiei

Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei


Regulament de organizare şi funcţionare a SPCLEP Făget

Tel. contact: 0256/320330

TERMEN DE ELIBERARE CARTE DE IDENTITATE

– Termenul reglementat prin dispoziţiile legale în vigoare este de maxim 30 de zile cu posibilitatea de prelungire cu cel mult 15 zile de către şeful S.P.C.L.E.P.

– Termenul efectiv de eliberare este de 10 zile lucrătoare.

– Termenul efectiv de eliberare pentru situaţii deosebite (motive medicale, deplasări urgente în alte localităţi sau stat, susţinerea unor concursuri sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare) este de 6 zile lucrătoare.