Sări la conținut Sări la navigarea principală Sări la subsol

Contact

Programul de lucru cu publicul

1. Ghișeele impozite și taxe, casierie:

Luni – Marți – Miercuri: 0830 – 1230 și  1300 – 1500

Joi: 0930 – 1230   și  1300 – 1700

Vineri: 0930 – 1230   și  1300 – 1600

2. Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor, compartimentul de evidență a persoanelor:

Luni – Marți – Miercuri: 0830 – 1630

Joi: 0830 – 1830

Vineri: 0830 – 1630

3. Serviciul Coordonare Urmărire Investiţii, Implementare Proiecte, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia mediului, Compartiment administrație publică, Compartiment asistență și protecție socială, Gospodăria orășenească, Biroul economic, Cabinet primar, Casa de Cultură și Bibioteca:

Luni – Vineri: 0800 – 1600

Program de audiențe

Activitatea de audienţe are la bază deschiderea conducerii Primăriei Orașului Făget pentru gestionarea eficientă a problemelor oraşului, soluţionarea promptă şi în spiritul transparenţei a cerinţelor cetăţenilor acestuia.

Primar: joi și vineri de la ora 1000 – 1200

Viceprimar: luni de la ora 1000 – 1200

Secretarul general al orașului: miercuri de la ora 1000 – 1200

Programarea în audiență se realizează pe loc. Programarea în audiență efectuată telefonic, în scris sau electronic va fi soluționată prin comunicarea ulterioară a zilei și orei de primire în audiență.

Când din motive obiective ce privesc agenda zilnică nu se pot ţine audienţe, cetăţenii vor fi informaţi de către secretariat, telefonic sau în scris, în timp util.

Responsabil pentru accesul la informații de interes public

Stoian Dănuț

tel.: 0256/320494

fax.: 0256/320611

e-mail: plfaget@online.ro