Sări la conținut Sări la navigarea principală Sări la subsol

Asistență socială

Alocații și Indemnizații Copii

Alocații

1. Acte necesare pentru Alocația de Stat pentru Copii

– Cerere tip
– Certificat de naștere copil (copie + original
– Buletine de Identitate (mama + tata) – copie + original
– Extras de cont în cazul în care doriți să se vireze alocația în cont ( CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Țiriac)
– Dosar plic

Actele se depun la primăria de domiciliu sau reședința titularului în termen de 12 luni de la nașterea copilului.

2. Acte necesare pentru Alocația de Stat pentru Copii născuți în străinătate

– Cerere tip;
– Certificat de naștere copil (copie + original);
– Buletine de Identitate (mama + tata) – copie + original;
– Actele de identitate din statul unde locuiesc părinții – copie;
– Dovada eliberată de autoritațiile competente din statele membre unde și-au stabilit reședința și își desfășoară activitatea prefesională din care să rezulte că nu sunt îndreptățiți la beneficii pentru copii în acest stat membru;
– Adeverință de la școală în cazul copiilor școlari;
– Declarație notarială din care să rezulte ca nu a solicitat alocația de stat pentru copii în termenul legal motivând că în ultimile 12 luni pentru care a solicitat alocația de stat pentru copii restantă a locuit pe teritoriul României și ca reședința copilului este în România;
– Cerere de mână pentru obținerea alocației restante pe ultimile 12 luni;
– Extras de cont în cazul în care doriți să se vireze alocația în cont (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Țiriac);
– Dosar plic.

Actele se depun la primaria de domiciliu sau reședința titularului.

Indemnizații pentru copii

1. Acte necesare la depunere dosarului pentru obținerea indemnizației pentru creșterea copilului

– Cerere tip;
– Adeverinţă tip – completată de angajator în original;
-Copie după cererea depusă la angajator aprobată şi ştampilată de acesta privind intrarea în concediul pentru creşterea copilului + decizia de suspendare a contractului de muncă în original (sau decizie de încetare a contractului de munca copie + original însoţită de declaraţia pe propria răspundere că titularul nu realizează venituri);
– Alte acte doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor asimilate (de ex.: șomaj, concedii medicale/ perioada în care a urmat studii preunivesitare/ universitare/ postuniversitare etc)-dacă este cazul.
– Buletine de identitate(mama şi tata) – copie+original;
– Certificatele de naştere ale copiilor pentru care se solicită drepturile precum şi ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere – în copie şi original;
– Livret de familie (după caz) copie +original;
– Certificatul de casatorie – copie + original;
– Alte acte doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru una dintre persoanele care a adoptat copilul/ căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei/ care are copilul în plasament/ în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore; -dacă este cazul.
– În cazul in care parintii sunt necasatoriti este necesara și ancheta socială efectuată de Serviciul  Autoritatea Tutelara
– Extrasul de cont în cazul în care doriţi ca plata să se facă prin virare în cont, trebuie anexat extrasul de cont sau adeverinţă de cont de la banca titularului (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Ţiriac).
– Dosar plic

În cazul în care tatăl solicită indemnizaţia de creştere şi îngrijire a copilului, este necesară şi adeverinţa de la angajatorul mamei cu specificarea perioadei în care a fost plătită indemnizaţia de maternitate adică concediul prenatal si postnatal sau declaraţie pe propria răspundere ca nu a beneficiat de indemnizaţia de maternitate)
Actele se depun la primărie în termen de 60 de zile lucrătoare, după terminarea concediului de  maternitate (sarcina si lăuzie  minim obligatoriu fiind 42 de zile după naştere  sau maxim sarcina +lăuzie 126 zile) sau în termen de 60 de zile lucrătoare de la naşterea copilului, în cazul în care mama nu beneficiaza de indemnizaţia de maternitate adică (concediul pre+post natal).

2. ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA STIMULENTULUI DE INSERŢIE

– Cerere tip;
– Adeverinţa tip completată de angajator;
– Dovada de la angajator că realizeaza venituri  şi în prezent începând cu data de…;
– Alte acte doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor asimilate (de ex.: șomaj, concedii medicale/ perioada în care a urmat studii preunivesitare/ universitare/ postuniversitare etc)-dacă este cazul
– Buletine identitate( mama şi tata ) copie+original;
– Certificatele de  naştere ale copiilor pentru care se solicita drepturile precum şi ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere în copie+original;
– Livret de familie (după caz) copie +original;
– Certificatul de casatorie- copie+original;
– Alte acte doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru una dintre persoanele care a adoptat copilul/ căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei/ care are copilul în plasament/ în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore;-dacă este cazul.
– În cazul in care parintii sunt necasatoriti este necesara si ancheta sociala efectuata de Serviciul  Autoritatea Tutelară
– Extras cont  – în cazul în care doriţi ca plata să se facă prin virare în cont, trebuie anexat extrasul de cont sau adeverinţă de cont de la banca titularului (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Ţiriac)
– Dosar plic

În cazul în care tatăl solicită stimulentului de insertie, este necesară şi adeverinţa de la angajatorul mamei cu specificarea perioadei în care a fost plătită indemnizaţia de maternitate adică concediul prenatal si postnatal sau declaraţie pe propria răspundere ca nu a beneficiat de indemnizaţia de maternitate).
Actele se depun la primărie in termen de 60 de zile lucrătoare, după terminarea concediului de  maternitate (sarcina și lăuzie  minim obligatoriu fiind 42 de zile după naştere  sau maxim sarcina + lăuzie 126 zile) sau în termen de 60 de zile lucrătoare de la naşterea copilului, în cazul în care mama nu beneficiază de indemnizaţia de maternitate adică (concediu pre + post natal).

3. CERERE DE TRECERE DIN INDEMNIZAȚIA DE CREȘTERE ȘI ÎNGRIJIRE COPIL  ÎN STIMULENTUL  DE INSERȚIE

– Cerere de încetare a plăţii indemnizaţiei  începând cu data de…(scrisă de mână);
– Adeverinţă  de reluare a  activităţii de la angajator  – original;
– Cărţile  de identitate  ale părinţilor –copie + original;
– Certificatele de  naştere  al copiilor pentru care se solicită drepturile precum şi ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere, în copie şi original;
– Certificatul de căsatorie-copie + original.
– Extrasul de cont, în cazul în care doriţi ca plata să se facă prin virare în cont, trebuie anexat şi extrasul de cont sau adeverinţa de cont de la banca titularului (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Ţiriac)

4. CERERE DE TRECERE DIN STIMULENTUL DE INSERȚIE ÎN INDEMNIZAŢIA DE CRESTERE ŞI ÎNGRIJIRE COPIL PANA LA UN AN
– Cerere de încetarea a plăţii stimulentului de inserţie  începând cu data de…(scrisă de mână);
– Decizie de suspendare a activităţii de la angajator;
– Cărţile  de identitate  ale părinţilor – copie + original;
– Certificatele de naştere ale copiilor pentru care se solicita drepturile precum şi ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere, în copie+original;
– Certificat de căsătorie-copie + original;
În cazul în care doriţi ca plata să se facă prin virare în cont, trebuie anexat extrasul de cont sau adeverinţă de cont de la banca titularului (Banc Post, ING, BCR, BRD, Unicredit Tiriac, Transilvania, Otp Bank, Alpha Bank, Procredit Bank, Italo-romena).

5. ACTELE NECESARE  PT OBTINEREA INDEMNIZATIEI  PT CRESTEREA COPILULUI PANA LA 3 ANI IN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP
– Cerere tip;
– Cerere de mână către primărie prin care  se solicită prelungirea plaţii indemnizaţiei  până la 3 ani;
– Cărţi de identitate (mama si  tata ) – copie + original;
– Certificat de naştere copil – copie + original;
– certificat casatorie-copie + original
– Certificat handicap  pentru copil – copie + original;
– Adeverinţa de la AJPS , privind  perioada în care aţi  beneficiat de indemnizaţie pentru creşterea copilului  sau stimulentul de inserţie;
– Adeverinţa tip + decizia de suspendare a  contractului de munca până la 3 ani conform certificatului de handicap;
– Dosar plic.

În cazul în care doriţi ca plata să se facă prin virare în cont, trebuie anexat extrasul de cont sau adeverinţa de cont de la banca titularului  (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Ţiriac).
În cazul în care tatăl solicită îndemnizaţia de creştere şi îngrijire a copilului, este necesară adeverinţa de la angajatorul mamei cu perioada în care a fost plătită indemnizaţia de maternitate adică concediul prenatal şi postnatal sau declaraţie pe propria răspundere ca nu a beneficiat de indemnizaţia de maternitate.

6. ACTE NECESARE PT DEPUNEREA DOSARULUI  PT OBȚINEREA INDEMNIZAȚIEI  PT CREȘTEREA COPILULUI ( PT STUDENTE, ELEVE, ABSOLVENTE FACULTATE, ETC.)
– 
Cerere tip
– Adeverință eliberată de instituția de învățământ, care să ateste frecventarea  cursurilor la zi fără întrerupere, pană la data solicitarii  în anul anterior datei nașteri copilului. Sau diploma de absolvire însoțită de foaia matricolă sau adeverința eliverată de instituția de Învățământ superior dacă a absolvit facultatea în anul anterior datei nașterii copilului, dacă se afla intr-una din perioadele asimilate.
-Frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului „A doua şansă”, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
-Au calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
-Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de Învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
-Se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea Învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;
-Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
-Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
-Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
-Se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor
– Declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri supuse impozitului
– Buletine de indentitate(mama  +tata)- copie+original
– Certificate de naștere ale copiilor pentru care se solicită drepturile precum și ale celorlalți copii aflați în întreținere copie + original
– Certificat căsătorie copie + original
– În cazult în care părinți sunt necăsătoriți este necesară ancheta socială efectuată de Serviciul Autoritate Tutelară
– Livret de familie (după caz) copie + original
– Dosar
– Extrasul de cont sau adeverința de cont de la banca al titularului  (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Ţiriac).
În cazul în care intra în indemnizatie tata trebuie și adeverința de la angajatorul mamei cu perioada în care a fost platită indemnizația de maternitate adica concediul prenatal și postnatal sau declarație pe propria raspundere ca nu a beneficiat de indemnizația de maternitate).
Actele se depun la primarie în termen de 60 de zile lucratoare ,  după terminarea concediului de  maternitate (sarcina și lauzie  minim obligatoriu fiind 42 de zile dupa naștere  sau maxim sarcină + lauzie 126 zile) sau in 60 de zile lucratoare de la naștere în cazul în care mama nu beneficiază de indemnizatia de maternitate (concediu pre+post natal).

7. ACTELE NECESARE ÎN CAZUL SUPRAPUNERII A 2 NAȘTERI
– Cerere tip;
– Cerere de mânâ către primarie prin care solicită prelungirea plăți indemnizație pentru cel de al doilea copil;
– Certificat de naștere pentru toți copiii copie + original;
– Cărți de identitate (mama + tata) – copie + original;
– Certificat căsătorie copie + original;
– Adeverință de la AJPS, privind perioada în care ați beneficiat de indemnizație pentru creșterea copilului mai mare sau stimulent;
– Adeverință tip + decizia de suspendare a contractului de muncă pentru copilul nou născut  în original + copie după cererea aprobată și ștampilată de angajator privind intrarea în concediu de creătere și îngrijire copilul nou născut;
– Extras de cont  -în cazul în care doriți ca plata sa se faca în cont, trebuie anexat si extrasul de cont sau adeverința de cont de la banca al titularului  (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit);
– Dosar plic.
Pentru continuitatea acordarii drepturilor, cererea pentru indemnizație de creștere și țngrijire copil însoțită de actele aferente poate fi depusă cu 60 de zile înainte de implinirea vârstei de  2 ani sau 3 ani. În cazul în care se depașește acest termen, drepturile se vor acorda de la data depunerii cererii fară aplicarea majorarii dacă la data depunerii cererii copilul anterior a implinit 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap.

8. ACTE NECESARE PENTRU INDEMNIZAȚIE CU PROGRAM REDUS DE LUCRU (4ORE/ZI) PENTRU PĂRINȚI CARE SE OCUPA EFECTIV DE ÎNGRIJIREA COPILULUI CU HANDICAP PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI
– Cerere tip;
– Adeverinţă tip – completată de angajator în original;
– Adeveriţă eliberată de angajator privind reducerea programului de lucru;
– Declaraţia pe propria răspundere a persoanei indreptăţite din care să rezulte că se ocupă de creşterea si ingrijirea copilului si locuieşte impreuna cu copilul, precum si că acesta nu este dat in plasament si nu este incredinţat unei alte persoane sau organism privat autorizat sau serviciu public;
– Declaraţia pe propria răspundere  a celuilalt părinte că nu beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului și nici de stimulentul de inserţie pentru copil;
– Buletine de identitate (mama şi tata)- copie + original;
– Certificatele de naştere ale copiilor pentru care se solicită drepturile precum şi ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere – în copie şi original;
– Livret de familie (după caz) copie + original;
– Certificatul de căsătorie – copie+original;
– Certificatul de  încadrare in grad de handicap (copie + original);
– Extrasul de cont -în cazul în care doriţi ca plata să se facă prin virare în cont, trebuie anexat extrasul de cont sau adeverinţă de cont de la banca titularului (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Ţiriac);
– Dosar plic.


Formulare birou social


Tichete Sociale


CONSUMATORUL VULNERABIL

Ajutorul pentru consumatorul vulnerabil/suplimentul pentru energie/masura de compensare