Primăria Făget județul Timiș

Anunt privind organizarea concursului de ocupare prin recrutare a functiei publice de executie de referent III grad profesional superior in cadrul Compartimentului adminnistratie publica