Primăria Făget județul Timiș

Minuta dezbaterii publice privind proiectul de act normativ pentru aprobarea Regulamentului şi Caietului de sarcini privind modul de administrare în anul 2020 a pajiştilor aflate în proprietatea privată a UAT Făget