Primăria Făget județul Timiș

Anunţ referitor la elaborarea proiectului de act normativ privind aprobarea modelului fişei de calcul pentru stabilirea şi actualizarea chiriei aferentă unităţilor localitive aflate în administrarea Consiliului local Făget