Primăria Făget județul Timiș

Anunţ privind elaborarea proiectului de venituri şi cheltuieli al SC ROMŞTRAND SA pe anul 2020