Primăria Făget județul Timiș

Anunţ privind elaborarea proiectului de act normativ pentru aprobarea Regulamentului şi Caietului de sarcini privind modul de administrare în anul 2021 a pajiştilor aflate în proprietatea privată a UAT Făget