Primăria Făget județul Timiș

Anunt privind elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al SC CONS PRIFAD SRL pe anul 2020