Primăria Făget județul Timiș

Alocații

1. Acte necesare pentru Alocația de Stat pentru Copii

- Cerere tip

- Certificat de naștere copil (copie + original)

- Buletine de Identitate (mama + tata) - copie + original

- Extras de cont în cazul în care doriți să se vireze alocația în cont ( CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Țiriac)

- Dosar plic

Actele se depun la primăria de domiciliu sau reședința titularului în termen de 12 luni de la nașterea copilului.

 

2. Acte necesare pentru Alocația de Stat pentru Copii născuți în străinătate

- Cerere tip;

- Certificat de naștere copil (copie + original);

- Buletine de Identitate (mama + tata) - copie + original;

- Actele de identitate din statul unde locuiesc părinții – copie;

- Dovada eliberată de autoritațiile competente din statele membre unde și-au stabilit reședința și își desfășoară activitatea prefesională din care să rezulte că nu sunt îndreptățiți la beneficii pentru copii în acest stat membru;

- Adeverință de la școală în cazul copiilor școlari;

- Declarație notarială din care să rezulte ca nu a solicitat alocația de stat pentru copii în termenul legal motivând că în ultimile 12 luni pentru care a solicitat alocația de stat pentru copii restantă a locuit pe teritoriul României și ca reședința copilului este în România;

- Cerere de mână pentru obținerea alocației restante pe ultimile 12 luni;

- Extras de cont în cazul în care doriți să se vireze alocația în cont (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Țiriac);

- Dosar plic.

Actele se depun la primaria de domiciliu sau reședința titularului.