Primăria Făget județul Timiș

Hotărârea nr. 41/04.03.2021 privind adoptarea unor măsuri ,,în stare de urgenţă'' pentru înlăturarea efectelor negative generate de întreruperea activităţii de colectare şi transport al deşeurilor menajere la nivelul UAT