REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Timiș