Minuta dezbaterii publice privind proiectul de act normativ pentru aprobarea Regulamentului şi Caietului de sarcini cu modul de administrare în anul 2021 a pajiştilor aflate în proprietatea privată a UAT Făget