Minuta dezbaterii publice privind proiectul de act normativ pentru aprobarea bugetului local general consolidat de venituri și cheltuieli al Orașului făget pe anul 2021