Minuta dezbaterii publice privind proiectul de act normativ pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC CONS PRIFAD SRL pe anul 2020