Minuta dezbaterii publice privind proiectul de act normativ pentru aprobarea bugetului de venitiuri si cheltuieli al SC TRANSPORT MIXT FAGETETEANA SA