Anunt referitor la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Făget pe anul 2020