Anunț privind elaborarea proiectului de act normativ pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC ROMȘTRAND SA pe anul 2021