Anunţ privind elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al SC TRANSPORT MIXT FĂGEŢEANA SA pe anul 2020