Szerkezet

Vezetoseg
Primar:
Avram Marcel
Secretar General al Orașului:
Sita Valentina Simona
Viceprimar:
Avramescu Claudiu Ionel
Administrator public:
Sita Vasile
Compartiment administraţie publică
Consilier II:
Drăgan Roxana
Referent superior:
Grecu Ribana
Inspector superior:
Oprinescu-Cerb Rodica
Inspector superior:
Lazăr Loredana
Referent:
Velcu Alina-Florinela
Compartiment asistenţă si protecţie socială
Referent superior:
Hander Carmen
Inspector specialitate IA:
Lăzărescu Alina
Serviciul de coordonare urmărire investiţii implementare proiecte
Inspector specialitate I:
Lina Sebastian
Referent II:
Rațiu Mircea
Referent I:
Stoian Danuț
Inspector specialitate I:
Szombat Zoltan
Inspector superior:
Careja Dorel
arhitect II:
Daniloni Oana
Inspector specialitate I:
Simoneac Iuțica
Konyveloseg
Referent IA:
Grecu Elena
Şef birou I:
Groza Delia
Inspector principal:
Lazăr Oana-Lavinia
Inspector superior:
Lungu Vasile
Inspector superior:
Papay Anişoara
Inspector specialitate II:
Birau Betina-Denisa
Inspector superior:
Țiucra Elena-Camelia
Titkarsag
Consilier II:
Marghes Marsilia
Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor
Inspector superior:
Geampalia Dionisie-Simon
Inspector principal:
Homoc Nicolae-Cosmin
Inspector superior:
Drăghici Loredana-Otilia
Compartiment stare civilă
Inspector superior:
Berzava Simona
Inspector superior:
Lungu Florina
Casa de Cultură
Magazioner:
Pădurean Stela
Inspector specialitate I:
Popovici Mihaela