Vezetoseg
Primar
Avram Marcel
Secretar General al Orașului
Sita Valentina Simona
Viceprimar
Avramescu Claudiu Ionel
Administrator public
Puşcaş Mihai
Compartiment administraţie publică
Consilier II
Drăgan Roxana
Referent superior
Grecu Ribana
Inspector superior
Oprinescu-Cerb Rodica
Inspector superior
Lazăr Loredana
Referent
Velcu Alina-Florinela
Compartiment asistenţă si protecţie socială
Referent superior
Hander Carmen
Inspector specialitate IA
Lăzărescu Alina
Serviciul de coordonare urmărire investiţii implementare proiecte
Inspector specialitate I
Lina Sebastian
Referent II
Rațiu Mircea
Referent I
Stoian Danuț
Inspector specialitate I
Szombat Zoltan
Inspector superior
Careja Dorel
arhitect II
Daniloni Oana
Inspector specialitate I
Simoneac Iuțica
Konyveloseg
Referent IA
Grecu Elena
Şef birou I
Groza Delia
Inspector principal
Lazăr Oana-Lavinia
Inspector superior
Lungu Vasile
Inspector superior
Papay Anişoara
Inspector specialitate II
Birau Betina-Denisa
Inspector superior
Țiucra Elena-Camelia
Titkarsag
Consilier II
Marghes Marsilia
Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor
Inspector superior
Geampalia Dionisie-Simon
Inspector principal
Homoc Nicolae-Cosmin
Inspector superior
Drăghici Loredana-Otilia
Compartiment stare civilă
Inspector superior
Berzava Simona
Inspector superior
Lungu Florina
Casa de Cultură
Magazioner
Pădurean Stela
Inspector specialitate I
Popovici Mihaela