Primăria Făget Timiș county

Minuta dezbaterii publice privind proiectul de act normativ pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC ROMSTRAND SA pe anul 2020