1.Comisia economică, buget finanţe, ecologie şi protecţia mediului, administrarea patrimoniului:

                        1.Mureșan Ioan

                        2.Gașpar Dan

                        3.Leucă Marioara-Georgeta

                        4.Sita Vasile

                        5.Boambă Bogdan-Claudiu 

2.Comisia juridică, pentru administraţie publică locală, amenajarea teritoriului şi urbanism, relaţiile cu publicul, drepturile omului:

                        1.Puşcaş Mihai

                        2.Dumitresci Silviu-Lucian

                        3.Doica-Voinescu Camelia-Mariana

                        4.Birău Victor

                        5.Avramescu Claudiu-Ionel 

3.Comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ,  muncă şi protecţie socială, culte şi  probleme ale minorităţilor:

                         1.Tomoni Dumitru-Trăian

                         2.Antoni Ionel-Nicuşor

                         3.Bașiu Dan-Paul

                         4.Manole Samir-Ioan

                         5.Iova Ioan