Primăria Făget județul Timiș

Minuta dezbaterii publice privind proiectul de act normativ pentru aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 30 iunie 2020