Primăria Făget județul Timiș

Anunţ privind elaborarea proiectului de act normativ pentru aprobarea bugetului local general consolidat al Oraşului FFăget pe anul 2021